Porada koordinátorov prevencie

Porada koordinátorov prevencie sa bude konať 3.júna 2014 (utorok) o 9,00 hod v CPPPaP Ružomberok. Pozvánky s programom boli rozoslané na jednotlivé školy.