Zamestnanci

MENOEMAIL
Riaditeľ:
Michal Novák, Mgr.
špeciálny pedagóg
novak@ppprk.sk
Zástupca riaditeľa:
Jana Bachanová, PhDr.
psychológ
bachanova@ppprk.sk
Psychológovia:
Darina Gálfyová, PhDr.galfyova@ppprk.sk
Lenka Marenčíková, Mgr.marencikova@ppprk.sk
Natália Matušáková, Mgr.matusakova@ppprk.sk
Špeciálny pedagóg:
Ľubomíra Haličková, Mgr.halickova@ppprk.sk
Kariérový poradca:
Martina Večereková, Mgr.vecerekova@ppprk.sk
Logopéd:
Katarína Maďarová, Mgr.madarova@ppprk.sk
Sociálny pedagóg:
Anna Daudová, Mgr.daudova@ppprk.sk
Ekonomicko-administratívny úsek:
Ľuba Tkáčikovátkacikova@ppprk.sk