Porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov

Dňa 17. júna 2014 o 9.00 hod sa uskutoční pracovná porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov okresu Ružomberok v našom CPPPaP. Pozvánky s programom a materiálmi boli rozoslané na školy.