Porada školských špeciálnych pedagógov a psychológov

Dňa 26. marca (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov a psychológov ZŠ, SŠ a DeD okresu Ružomberok v priestoroch CPPPaP, veľká zasadačka.

Pozvánky boli zaslané na školy, k stiahnutiu TU.