Porada koordinátorov prevencie

Porada koordinátorov prevencie sa bude konať 29.apríla 2014 (utorok) o 9,00 hod v CPPPaP Ružomberok. Pozvánky s programom boli rozoslané na jednotlivé školy.