Porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov

Dňa 15. januára 2013 o 9.00 hod sa uskutoční porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov v zasadacej miestnosti CPPPaP Ružomberok. Pozvánky s programom boli rozoslané na jednotlivé školy.