Z porady koordinátorov prevencie

Dňa 19.2.2013 od 9.00 hod sa konala porada určená pre koordinátorov prevencie. Okrem príspevkov z našeho centra sa zúčastnili zástupcovia Školského úradu Likavka a RK-prerod, ktorí informovali o závažnej situácii v užívaní drog v okrese Ružomberok.

Zároveň prosíme, aby tí koordinátori, ktorým neprišla pozvánka nás kontaktovali a zaslali svoje aktuálne emailové adresy na riaditel@ppprk.sk .