Pracovné stretnutie výchovných poradcov

Dňa 16.10.2012 sa o 11.00 hod. bude konať pracovné stretnutie výchovných poradcov.

Miesto konania: Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok.