Porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov

CPPPaP Ružomberok Vás pozýva na poradu výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Ružomberok, ktorá sa bude konať 12.6.2012 o 9.00 hod v našom centre. K preberanej problematike bude dostatočnou účasť jedného výchovného poradcu alebo špeciálneho pedagóga základnej školy. Pozvánky boli zaslané aj na školy.