Exkurzia

Dňa 4.12.2018 (utorok) sa uskutoční exkurzia v Diagnostickom centre v Ružomberku, ktorá je určená pre VP a KP na ZŠ a SŠ. Pozvánky boli rozoslané na školy.

Stiahnutie pozvánky TU.

Porada výchovných poradcov ZŠ

Dňa 27. novembra 2018 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu Ružomberok na SOŠ polytechnickej v Ružomberku.

Pozvánky boli zaslané na školy, k stiahnutiu TU.

Porada výchovných poradcov ZŠ

Dňa 13. novembra 2018 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu Ružomberok v zasadačke nášho CPPPaP.

Pozvánky boli zaslané na školy, k stiahnutiu TU.