Burza informácií

Dňa 28. novembra 2013 sa bude konať Burza informácií pre žiakov 8.a 9. ročníkov ZŠ, študentov SŠ, zamestnávateľov, uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a širokú verejnosť.

Miesto a čas konania: KD A.Hlinku v Ružomberoku, 10.00-16.00. hod

Prednáška

Dňa 7.5.2013 o 9.00 hod. sa uskutoční prednáška na tému: Detské písmo z pohľadu písmoznalca. Prednáška je určená všetkým odborným pracovníkom ako i pedagógom venujúcim sa problematike písania. Konať sa bude v priestoroch nášho CPPPaP. Pozvánky boli zaslané na školy, účasť je nutné potvrdiť.

Nové materiály

Počas tohto školského roka sa aktualizovali niektoré materiály: Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP a Žiak s poruchami správania v ZŠ a SŠ. Ich aktualizované znenie nájdete aj na našej stránke v sekcii Materiály pre školy.