Inštruktážny kurz k metóde COMDI

   Dňa 8.10.2014 (streda) sa uskutoční inštruktážny kurz k metóde COMDI projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Miesto: UčKV, Obchodná akadémia, Ružomberok

Lektor: Mgr. Jozef Novák

Pozvánky boli zaslané na dotknuté zariadenia. V prípade potreby nás kontaktujte.

Porada koordinátorov prevencie

Porada koordinátorov prevencie sa bude konať 3.júna 2014 (utorok) o 9,00 hod v CPPPaP Ružomberok. Pozvánky s programom boli rozoslané na jednotlivé školy.

Burza informácií

Dňa 28. novembra 2013 sa bude konať Burza informácií pre žiakov 8.a 9. ročníkov ZŠ, študentov SŠ, zamestnávateľov, uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a širokú verejnosť.

Miesto a čas konania: KD A.Hlinku v Ružomberoku, 10.00-16.00. hod