Porada výchovných poradcov

Dňa 25. apríla 2017 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresu Ružomberok v zasadačke nášho CPPPaP.

Pozvánky boli zaslané na školy, k stiahnutiu TU.