Porada koordinátorov prevencie

Porada koordinátorov prevencie sa bude konať 4. marca 2014 (utorok) o 9,00 hod v CPPPaP Ružomberok. Na programe okrem vzdelávania budú aj informácie z mestskej polície.