OZNAM

Vážení pedagógovia, rodičia, študenti, žiaci,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu prijímame na základe nariadenia vlády SR preventívne opatrenia a  od 13.3.2020 až do odvolania pracujeme v obmedzenom režime s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou. 

Núdzové opatrenia v spoločnosti významnou mierou zasahujú do nášho každodenného života, intenzívnejšie pociťujeme strach, úzkosť, stres, ohrozenie, napätie alebo odmietanie. Aj keď sa v tejto situácii nemôžeme s vami stretnúť osobne, snažíme sa byť tu pre vás. Poradenské služby, emočnú podporu a pomoc ponúkame vám rodičom, pedagógom, žiakom, študentom telefonickou alebo mailovou formou. Naši zamestnanci  sa budú snažiť poskytnúť vám individuálne poradenstvo najlepšie ako sa v súčasnosti dá.

V prípade akýchkoľvek otázok a ťažkostí sa môžete obrátiť na naše CPPPaP:

  • Telefónne čísla:    044/4342634,   044/4328054  v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 13.00 hod.
  • Emailová adresa:     cpppap@ppprk.sk
  • Emailové adresy jednotlivých zamestnancov nájdete na webovej stránke nášho zariadenia:    http://www.ppprk.sk/kontakt-2/zamestnanci/

Zároveň ponúkame informáciu o podpore a pomoci, ktorú ponúka Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (VÚDPaP). Kontakty pre poskytnutie pomoci:

Pozor – zmena termínu porady

Pracovná porada pre KP a VP plánovaná na 10.3.2020 sa neuskutoční. Nový termín (pravdepodobne apríl) bude oznámený. Ďakujeme za pochopenie a za náhlu zmenu termínu sa ospravedlňujeme.