Oznam – plán pracovných porád

Plán pracovných porád

  • 16.2.2016 – Pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov a psychológov ZŠ, SŠ. Miesto konania: ŠZŠ Ružomberok- Rybárpole.
  • 23.2.2016 – Pracovná porada koordinátorov prevencie ZŠ, SŠ. Miesto konania: CPPPaP Ružomberok.
  • 15.3.2016 – Pracovná porada špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov ZŠ. Miesto konania: CPPPaP Ružomberok.

Oznamy

Oznamy pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie:

  • Predbežne oznamujeme výchovným poradcom, že v CPPPaP plánujeme pokračovanie burzy informácií, kde sa budú prezentovať štyri odborné stredné školy z regiónov mimo okresu Ružomberok. Predpokladaný termín je 8.12.2015.
  • Podľa časového harmonogramu plánujeme stretnutie koordinátorov prevencie vo štvrtok, 10.12.2015. Pozvánky s upresnením termínu a progarmu zašleme na školy.

Vybavuje: Mgr. Jozef Novák