Oznamy

  • Porada výchovných poradcov sa bude konať 13.11.2012 o 9.00 hod. na SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica, Ružomberok. Pozvánka
  • Burza stredných škôl sa bude konať 29.11.2012 v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku.

 

Porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov

CPPPaP Ružomberok Vás pozýva na poradu výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Ružomberok, ktorá sa bude konať 12.6.2012 o 9.00 hod v našom centre. K preberanej problematike bude dostatočnou účasť jedného výchovného poradcu alebo špeciálneho pedagóga základnej školy. Pozvánky boli zaslané aj na školy.