Porada koordinátorov prevencie a výchovných poradcov

Dňa 10.3.2020 (utorok) sa o 9,00 hod bude konať v zasadačke CPPPaP porada koordinátorov prevencie a výchovných poradcov. Pozvánky s programom boli rozoslané mailom na jednotlivé školy.