Porada výchovných poradcov ZŠ

Dňa 24. januára 2017 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu Ružomberok v priestoroch CPPPaP Ružomberok.

Pozvánky boli zaslané na školy, k stiahnutiu tu.