Porada špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov

Dňa 15. marca 2016 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovná porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov okresu  v CPPPaP Ružomberok. Pozvánky boli zaslané na školy. Na stiahnutie k dispozícii tu.

Prosíme o účasť všetkých pozvaných – teda VP aj ŠP zo škôl.

Mgr. Jozef Novák