Oznam – plán pracovných porád

Plán pracovných porád

  • 16.2.2016 – Pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov a psychológov ZŠ, SŠ. Miesto konania: ŠZŠ Ružomberok- Rybárpole.
  • 23.2.2016 – Pracovná porada koordinátorov prevencie ZŠ, SŠ. Miesto konania: CPPPaP Ružomberok.
  • 15.3.2016 – Pracovná porada špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov ZŠ. Miesto konania: CPPPaP Ružomberok.