Oznamy

Oznamy pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie:

  • Predbežne oznamujeme výchovným poradcom, že v CPPPaP plánujeme pokračovanie burzy informácií, kde sa budú prezentovať štyri odborné stredné školy z regiónov mimo okresu Ružomberok. Predpokladaný termín je 8.12.2015.
  • Podľa časového harmonogramu plánujeme stretnutie koordinátorov prevencie vo štvrtok, 10.12.2015. Pozvánky s upresnením termínu a progarmu zašleme na školy.

Vybavuje: Mgr. Jozef Novák