Porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov

Dňa 29. septembra 2015 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovná porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov okresu  v CPPPaP Ružomberok. Pozvánky budú zaslané na školy.

Prosíme o účasť všetkých pozvaných – teda VP aj ŠP zo škôl. Jednou z tém bude aj burza stredných škôl.

Mgr. Jozef Novák