Burza informácií a burza práce

   ÚPSVaR Ružomberok Vás pozýva na burzu informácii a burzu práce, ktorá je určená pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, študentov stredných škôl, zamestnávateľov, uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a širokú verejnosť.

Termín a miesto konania:

  • 22. október 2015 od 10:00 do 15:00 hod
  • Športová hala Koniareň, Ružomberok