Porada koordinátorov prevencie

Dňa 18.3.2015 sa o 9,00 hod bude konať v CPPPaP porada koordinátorov prevencie. V prípade, že na škole došlo k mene, prosíme zaslať nový mail koordinátora.
Pozvánky budú zaslané podľa stavu k 10/2014 ( posledná porada).
Mgr. J. Novák