Inštruktážny kurz k metóde COMDI

   Dňa 8.10.2014 (streda) sa uskutoční inštruktážny kurz k metóde COMDI projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Miesto: UčKV, Obchodná akadémia, Ružomberok

Lektor: Mgr. Jozef Novák

Pozvánky boli zaslané na dotknuté zariadenia. V prípade potreby nás kontaktujte.