Porada výchovných poradcov

Dňa 1. októbra 2013 o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ. Stretnutie bude v priestoroch SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica, Ružomberok. Pozvánky boli rozoslané na školy.