Prednáška

Dňa 7.5.2013 o 9.00 hod. sa uskutoční prednáška na tému: Detské písmo z pohľadu písmoznalca. Prednáška je určená všetkým odborným pracovníkom ako i pedagógom venujúcim sa problematike písania. Konať sa bude v priestoroch nášho CPPPaP. Pozvánky boli zaslané na školy, účasť je nutné potvrdiť.