Zverejňovanie

Zmluvy sú zverejňované na Centrálnom registri zmlúv. (www.crz.gov.sk)