Pracovné stretnutie MŠ

Dňa 12. apríla 2017 /streda/ o 9,00 hod  sa uskutoční pracovné stretnutie organizované pre vedenie materských škôl patriacich pod Školský úrad Likavka vo veľkej zasadačke CPPPaP Ružomberok.

Pozvánky zasiela ŠÚ Likavka.

Odborný seminár – pozvánka

Dňa 7.2.2017 (utorok) sa o 9,00 hod bude konať v NCPDR PREROD, Športová hala T 18, Plavisko 47, Ružomberok odborný seminár pre koordinátorov prevencie a výchovných poradcov ZŠ, SŠ a ŠZŠ  okresu Ružomberok. Pozvánky s programom boli rozoslané mailom na jednotlivé školy.

Pozvánka k stiahnutiu TU.