Fotogaléria

Stretnutie koordinátorov prevencie v našom centre

 

 

 

 

 

 

 

 

Porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov ZŠ

 

Porada VP a ŠŠP3

Porada VP a ŠŠP2Porada VP a ŠŠP1

Porada VP a ŠŠP4