Dokumenty pre školy

Žiadosti o vyšetrenie

Dotazníky

Ku každej žiadosti o vyšetrenie je nutné priložiť aj vyplnené príslušné dotazníky !!!

Ponuka programov a aktivít pre pedagógov a rodičov