Návody a ukážky

Pre rodičov predškolákov, ktorí sa zúčastnili depistáže ponúkame návody a ukážky na rozvoj jednotlivých schopností.

Ďalšie materiály nájdete na www.nasedeticky.sk, v detských publikáciách (Kuliferdo, Svet predškoláka, Predškolák, Šikovníček, Včielka, Hrové úlohy pre predškolákov, Hádanky pre predškolákov, Pavučinka – súbor cvičení sluchového vnímania,…) a pod.