Logopédia

Milí rodičia,

Reč úzko súvisí s myslením, vnímaním, motorikou, citmi, schopnosťou čítať a písať, učiť sa, komunikovať, presadiť sa. Ovplyvňuje naše sebahodnotenie i to, ako nás vnímajú a hodnotia iní. V dospelosti nám otvára prístup k vzdelaniu a k slobodnému výberu povolania. Jej postavenie v našom živote zastáva významné miesto a preto primeraný vývin reči dieťaťa je dôležitou oblasťou, ktorej by ste VY rodičia mali venovať zvýšenú pozornosť.

V rámci logopedickej intervencie, ktorú v našom centre poskytujeme, sme pre Vás vytvorili osobitný priestor aj na našej internetovej stránke, kde sa budete môcť oboznamovať s dôležitými informáciami z oblasti logopedickej prevencie, diagnostiky a terapie. Veríme, že informácie poslúžia aj všetkým Vám, ktorí prichádzate s deťmi do styku (či už učitelia MŠ, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, ostatní členovia rodiny a pod…).

Našim cieľom je poskytnúť Vám osožné informácie a rady, na základe ktorých podporíte primeraný vývin svojho dieťatka nielen v oblasti reči a komunikácie ale aj v oblasti kognitívneho, psychického a motorického zrenia. Pripravili sme pre Vás niekoľko nasledujúcich okruhov:

Poskytované informácie sa budeme snažiť dopĺňať a aktualizovať – aj na základe vášho záujmu a vašich požiadaviek. Radi vám poradíme a odpovieme na otázky aj prostredníctvom elektronického, či telefonického kontaktu, ktorý nájdete v KONTAKTOCH na našej hlavnej stránke.

NAJDÔLEŽITEJŠIE na záver

 K poskytovaniu plnohodnotnej logopedickej starostlivosti o dieťa je nevyhnutný aj záujem VÁS rodičov a nenahraditeľná aj VAŠA pomoc. Logopéd nie je lekár, ktorý podáva liek proti nesprávnej výslovnosti, po ktorého užití sa chyba napraví. Odstránenie rečovej chyby je bez systematického nácviku v domácom prostredí takmer nemožné.