Kariérové poradenstvo ZŠ

Nakoľko aj tento  školský rok nám prináša nemálo  zmien, ktoré neustále preverujú naše schopnosti, snažíme sa ponúkané služby v oblasti kariérového poradenstva prispôsobiť aktuálnym požiadavkám. Preto prichádzame s prezentáciou stredných škôl v online priestore.

Dúfame, že Vám aj týmto spôsobom prinesieme informácie, ktoré pomôžu Vašim žiakom a deťom zorientovať sa pri výbere vhodnej strednej školy.

Prehľad stredných škôlOdkaz
Gymnázium Š. Moyzesa RužomberokKlikni TU
Gymnázium sv. Andreja RužomberokKlikni TU
Súkromné bilingválne gymnázium RužomberokKlikni TU
Obchodná akadémia RužomberokKlikni TU
Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej RužomberokKlikni TU
Škola úžitkového priemyslu RužomberokKlikni TU
Spojená škola RužomberokKlikni TU
Stredná odborná škola polytechnická RužomberokKlikni TU
Hotelová akadémia Liptovský MikulášKlikni TU
Stredná zdravotnícka škola Liptovský MikulášKlikni TU
Stredná odborná škola polytechnická Liptovský MikulášKlikni TU
Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský HrádokKlikni TU
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie Lipovský HrádokKlikni TU
Stredná zdravotnícka škola Banská BystricaKlikni TU
Stredná športová škola Banská BystricaKlikni TU
Stredná odborná škola sklárska Lednické RovneKlikni TU
Stredná odborná škola veterinárna Košice – BarcaKlikni TU
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva KremnicaKlikni TU
Stredná odborná škola polygrafická BratislavaKlikni TU
LEAF Academy BratislavaKlikni TU
Konzervatórium ŽilinaKlikni TU
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku ŽilinaKlikni TU
Stredná odborná škola pedagogická Turčianske TepliceKlikni TU
Spojená škola MartinKlikni TU
Stredná odborná škola dopravná Martin – PriekopaKlikni TU
Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín – KňažiaKlikni TU
Spojená škola NižnáKlikni TU