Porada výchovných poradcov

Dňa 14. novembra 2017 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu Ružomberok v zasadačke nášho CPPPaP.

Pozvánky boli zaslané na školy, k stiahnutiu TU.

Porada výchovných poradcov

Dňa 24. októbra 2017 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu Ružomberok v priestoroch SOŠ polytechnická Ružomberok.

Pozvánky boli zaslané na školy, k stiahnutiu TU.

Porada špeciálnych pedagógov a psychológov

Dňa 13. septembra 2017 (streda) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov a psychológov ZŠ, SŠ a DeD okresu Ružomberok v priestoroch CPPPaP, veľká zasadačka.

Pozvánky boli zaslané na školy, k stiahnutiu TU.

Pracovné stretnutie MŠ

Dňa 12. apríla 2017 /streda/ o 9,00 hod  sa uskutoční pracovné stretnutie organizované pre vedenie materských škôl patriacich pod Školský úrad Likavka vo veľkej zasadačke CPPPaP Ružomberok.

Pozvánky zasiela ŠÚ Likavka.