PREVÁDZKA CENTRA

v nadväznosti na vzniknutú situáciu ochorenia COVID-19 a na vyhlásenie núdzového stavu na území SR bude CPPPaP poskytovať odbornú činnosť len dištančnou formou a to až do odvolania.

  • na komunikáciu externých osôb s centrom počas stránkových hodín je možné využívať dištančný spôsob komunikácie: telefonicky, písomne, emailom

V prípade akýchkoľvek otázok a ťažkostí sa môžete na nás obrátiť:

  • Telefónne čísla:    044/434 26 34,   044/432 80 54  v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 14.30 hod.
  • Emailová adresa:     cpppap@ppprk.sk , daudova@ppprk.sk