Oznam – obnovenie prevádzky

Milí pedagógovia, rodičia,

na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, záverov Ústredného krízového štábu a v nadväznosti na usmernenia MŠVVaŠ SR prijímame s účinnosťou od 25.05.2020 do odvolania nasledovné opatrenia:

Čiastočné obnovenie  odbornej činnosti s klientami individuálnou  formou  od 25.05.2020

v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami

  • zabezpečenie diagnostiky na základe telefonického / mailového objednania,
  • zabezpečenie starostlivosti o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii telefonickou alebo mailovou formou,
  • vstup do priestorov CPPPaP len s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
  • uzatvorenie CPPPaP pre verejnosť, zákaz návštev a pohyb cudzích osôb v priestoroch CPPPaP Ružomberok.

Bližšie informácie vám poskytneme pri objednávaní. V prípade akýchkoľvek otázok a ťažkostí sa môžete obrátiť na naše CPPPaP:

  • Telefónne čísla:    044/4342634,   044/4328054  v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 13.00 hod.
  • Emailová adresa:     cpppap@ppprk.sk