Porada výchovných poradcov ZŠ

Dňa 13. novembra 2018 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu Ružomberok v zasadačke nášho CPPPaP.

Pozvánky boli zaslané na školy, k stiahnutiu TU.