Nový dotazník pre stredné školy

V sekcii Dokumenty pre školy sme zverejnili nový dotazník pre pedagógov SŠ, ktorý je nutné priložiť ku každej žiadosti o vyšetrenie. Prosíme o používanie nového dotazníka.

Ďakujeme.