Porada koordinátorov prevencie a výchovných poradcov

Dňa 3.októbra 2017 (utorok) sa o 9,00 hod bude konať v NCPDR PREROD porada koordinátorov prevencie a výchovných poradcov. Pozvánky s programom boli rozoslané mailom na jednotlivé školy.

Pozvánka k stiahnutiu TU.