Pracovné stretnutie MŠ

Dňa 12. apríla 2017 /streda/ o 9,00 hod  sa uskutoční pracovné stretnutie organizované pre vedenie materských škôl patriacich pod Školský úrad Likavka vo veľkej zasadačke CPPPaP Ružomberok.

Pozvánky zasiela ŠÚ Likavka.