Porada koordinátorov prevencie a výchovných poradcov – oprava

Dňa 23.2.2016 (utorok) sa o 9,00 hod bude konať v zasadačke CPPPaP porada koordinátorov prevencie a výchovných poradcov. Pozvánky s programom boli rozoslané mailom na jednotlivé školy.

Pozvánka k stiahnutiu tu.