Pracovné stretnutie výchovných poradcov

Dňa 24. novembra 2015 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu  v priestoroch SOŠ polytechnická Ružomberok. Pozvánky boli zaslané na školy, k stiahnutiu tu.

Vybavuje: Mgr. Jozef Novák