Porada koordinátorov prevencie

   Dňa 15.10.2015 (štvrtok) sa o 9,00 hod bude konať v zasadačke CPPPaP porada koordinátorov prevencie. Pozvánky s programom boli rozoslané mailom na jednotlivé školy.

 Mgr. J. Novák