Nový telefonický kontakt

Od 28.9.2015 máme zriadenú novú telefonickú linku. Telefónne čísla budú fungovať nasledovne:

  • 044/ 434 26 34 (nahlasovanie žiadostí, logopédia, konzultácie s odbornými pracovníkmi)
  • 044/ 432 80 54  (riaditeľ, ekonomický úsek)

Pre kontakt s nami môžete využiť aj emailovú komunikáciu:

  • cpppap@ppprk.sk
  • daudova@ppprk.sk
  • príp. email adresy uvedené v sekcii Kontakty