Porada výchovných poradcov

Dňa 19. mája 2015 (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovná porada výchovných poradcov okresu  v CPPPaP Ružomberok. Pozvánky boli zaslané na školy.

Porada koordinátorov prevencie sa plánuje predbežne na 26.mája 2015.

Vybavuje: Mgr. J. Novák