Porada koordinátorov prevencie

Dňa 2.6.2015 sa o 9,00 hod bude konať v CPPPaP porada koordinátorov prevencie. Pozvánky s programom boli rozoslané na jednotlivé školy.

Mgr. J. Novák