Porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov

   Dňa 10. februára (utorok) o 9.00 hod. sa uskutoční pracovná porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov okresu  v CPPPaP Ružomberok. Pozvánky boli zaslané na školy.