Inštruktážny kurz k metóde COMDI – 2. blok

   Dňa 2.12.2014 (utorok) sa uskutoční inštruktážny kurz k metóde COMDI – 2. blok pre zapísaných frekventantov projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Miesto: CPPPaP, zasadacia miestnosť, Ružomberok

Lektor: Mgr. Jozef Novák

Pozvánky boli zaslané na dotknuté zariadenia. V prípade potreby nás kontaktujte.