Inštruktážny kurz k metóde COMDI – 2. skupina

   Dňa 28.10.2014 (utorok) sa uskutoční inštruktážny kurz k metóde COMDI pre 2. skupinu zapísaných frekventantov projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Miesto: UčKV, Obchodná akadémia, Ružomberok

Lektor: Mgr. Jozef Novák

Pozvánky boli zaslané na dotknuté zariadenia. V prípade potreby nás kontaktujte.