Porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov

   Dňa 10. decembra 2013 o 8.30 hod sa uskutoční pracovná porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov okresu Ružomberok v našom CPPPaP. Pozvánky s programom a materiálmi boli rozoslané na školy.